FAALİYET ALANLARI

 • YDK Hukuk&Danışmanlık;

 • Ticaret Hukuku,
 • Şirketler Hukuku, Ceza Hukuku,
 • Aile Hukuku,
 • Borçlar Hukuku,
 • Sözleşmeler Hukuku,
 • Tazminat ve Sorumluluk Hukuku,
 • İdare Hukuku, İcra İflas Hukuku ve İş Hukuku gibi hukukun temel alanlarının yanı sıra;
 • Sağlık Hukuku, Enerji Hukuku,
 • Vergi Hukuku,
 • Sigorta ve Taşıma Hukuku,
 • Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku,
 • Kat Mülkiyeti Hukuku, Tüketici Hukuku,
 • Fikri Mülkiyet Hukuku, İdare Hukuku,
 • Sosyal Güvenlik Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku,
 • İnsan Hakları Hukuku,
 • Rekabet Hukuku,
 • Yabancılar Hukuku,
 • Deniz Ticareti Hukuku,
 • İletişim ve Basın Hukuku,
 • Hibe, teşvik, kosgeb, hızlı destek paketi danışmanlığı
 • Blokchain, kripto para hukuku danışmanlığı
 • Kamu İhale Hukuku gibi spesifik alanlarda da uzmanlık ve tecrübe sahibidir.
  Ayrıca tanıma ve tenfiz işleri, tahkim, arabuluculuk ve uzlaşma yolları, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yabancı yatırımlar gibi konularda da YDK Hukuk&Danışmanlık tecrübe ve uzmanlık sahibidir. Distribütörlük, Franchising, Faktoring, Leasing gibi atipik sözleşme tipleri ve akreditif ilişkileri gibi konular da yine uzmanlık alanlarından birkaçıdır.